Menu

Scenarieanalyse

Siden er under konstruktion.

Landbrug

4 scenarier for dansk landbrug år 2030 og 2050  
Det er det denne rapport prøver at give et svar på. Vi har brugt scenariemetoden, hvor fire forskellige tænkte men ligeværdige helhedsbilleder (scenarier) af mulige fremtider præsenteres. Scenarierne har hver for sig fokus på forskellige former for bæredygtighed. De er udviklet, så de til en vis grad er komplementære mht. graden af integration af miljøhensynene i produktionen og vægtningen mellem jordbrugsproduktion og andre hensyn til landskab, miljø og samfund.
De fire scenarier er: Grøn Vækst, By og Land, Det Biobaserede Samfund og En rig natur.
www.fremtidenslandbrug.dk
Hovedrapport Fremtidenslandbrug 2015
www.fremtidenslandbrug.dk... 2015 ... PDF

Østersøen

Opbygning af fire scenarier for Østersøens tilstand i 2050 
www.wsassets.panda.org/downloads ...